REGULAMIN

Chcesz zarezerwować pokój? Zapoznaj się z regulaminem 🙂

Przykładamy dużą wagę do prywatności naszych Gości!

Przekazując do wiadomości szanownych Gości niniejszy regulamin, życzymy jednocześnie miłego pobytu w naszych obiektach 🙂

Wszelkie pomieszczenia mieszkalne w Pokojach Gościnnych BŁĘKITNE WZGÓRZE (w skrócie BŁĘKITNE WZGÓRZE) zwane dalej „kwaterami” wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej „Gośćmi”.

REGULAMIN

I. PROCES REZERWACJI

 1. Rezerwacji kwater można dokonywać on-line, za pomocą formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie www.bletkitnewzgorze.pl w zakładce ZAREZERWUJ, lub telefonicznie pod numerami +48 607 333 560 lub mailowo na adres biuro@blekitnewzgorze.pl.
 2. Gość, który zamierza dokonać rezerwacji kwatery on-line, w zakładce REZERWACJE otrzymuje możliwość wyboru rodzaju i numeru kwatery, oraz terminu pobytu w BŁĘKITNE WZGÓRZE (data zameldowania i wymeldowania).
 3. Po uzyskaniu potwierdzenia o dokonanym wyborze i całkowitym koszcie rezerwacji Gość, po wciśnięciu przycisku „Dalej”, przechodzi do formularza rezerwacyjnego.
 4. W formularzu Gość wpisuje swoje dane oraz/lub dane swojej firmy. Powinien również wpisać uwagi dotyczące rezerwacji. Gość jest uprawniony do podawania w formularzu rezerwacyjnym jedynie  kompletnych, rzetelnych i merytorycznie poprawnych danych.
 5. Gość, który zamierza dokonać rezerwacji kwatery on-line może to uczynić tylko po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz akceptacji postanowień Regulaminu przez zaznaczenie właściwego pola.
 6. Po wypełnieniu formularza i zaznaczeniu wymaganych oświadczeń Gość wciska przycisk „Rezerwuj” celem dokonania rezerwacji.

II. PŁATNOŚCI

 1. Warunkiem pełnej rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w kwocie nie mniejszej niż 30%, w terminie do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji.
 2. Gość może dokonać wpłaty zadatku poprzez jeden z wybranych sposobów:
  1. płatności elektronicznym przelewem bankowym,
  2. standardowym przelewem bankowym.
 3. Po wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji i wciśnięciu przycisku „PŁACĘ” Gość przekierowany zostanie na stronę umożliwiającą wpłatę zadatku poprzez System Obsługi płatności Dotpay.
  Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków, www.dotpay.pl
  tel.: +48 12 688 26 00, fax: +48 12 688 26 99, NIP 634-26-61-860
  Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł.
  Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 700791
 4. W przypadku wyboru jako metody płatności przelewu elektronicznego za pomocą systemu Dotpay wymagana kwota zostanie automatycznie pobrana z rachunku Gościa.
 5. W przypadku wyboru drugiej opcji wpłaty zadatku można dokonywać zgodnie z podanymi poniżej informacjami:
  • Dane dla przekazów pocztowych:
   Pokoje Gościnne BŁĘKITNE WZGÓRZE
   Byszewska 60, 85-416 Bydgoszcz
   Nr rachunku:
   17 1140 1052 0000 4556 0500 1004
  • Dane dla przelewów krajowych:
   Pokoje Gościnne BŁĘKITNE WZGÓRZE
   ul. Zuchów 52-66, 84-120 Władysławowo
   Nr rachunku:
   17 1140 1052 0000 4556 0500 1004
  • Dane dla przelewów zagranicznych:
   Pokoje Gościnne BŁĘKITNE WZGÓRZE
   ul. Zuchów 52-66, 84-120 Władysławowo, POLAND
   Nr rachunku:
   IBAN: PL 17 1140 1052 0000 4556 0500 1004
   SWIFT : BREXPLPWBYD mBank S.A. o/Bydgoszcz
 6. BŁĘKITNE WZGÓRZE nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dokonywane płatności z tytułu rezerwacji kwatery.
 7. Zadatek za rezerwację potwierdzamy paragonem lub fakturą zaliczkową VAT. Za wynajem kwatery wystawiamy paragony lub na życzenie fakturę VAT. Paragon za wpłacony zadatek Gość może odebrać po przyjeździe na miejsce, bądź też wcześniej – począwszy od dnia wpłaty zadatku. Przy czym, przed sezonem – w ustalonym wcześniej miejscu i czasie. Gość zainteresowany otrzymaniem faktury VAT zobowiązany jest zaznaczyć to w formularzu rezerwacyjnym podając przy tym wymagane dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury.
 8. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie www.blekitnewzgorze.pl w zakładce CENNIK. Każdego Gościa dodatkowo obowiązuje opłata klimatyczna wg stawki UM Władysławowo.
 9. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia z opłat za cały pobyt.
 10. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobytu nie ulega zmianie.
 11. W przypadku przyjazdu do danej kwatery mniejszej ilości osób, niż ustalono wcześniej przy dokonywaniu rezerwacji, cena noclegów nie będzie obniżona.
 12. jeśli BŁĘKITNE WZGÓRZE poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, Gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tej kwatery.
 13. Wszystkie ceny usług świadczonych przez BŁĘKITNE WZGÓRZE są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług.
 14. Dokonując rezerwacji Gość oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Cennik Usług BŁĘKITNE WZGÓRZE dostępny na stronie www.blekitnewzgorze.pl w zakładce CENNIK.

III. ZMIANY I ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Zmian lub anulowanie rezerwacji można dokonywać mailowo na adres biuro@blekitnewzgorze.pl lub telefonicznie pod numerami +48 607 333 560.
 2. BŁĘKITNE WZGÓRZE w miarę możliwości zmienią rezerwację i prześlą stosowne potwierdzenie. BŁĘKITNE WZGÓRZE zastrzega sobie prawo odmowy zmiany rezerwacji jeśli wszystkie kwatery w podanym przez Gościa terminie są zajęte.
 3. Zasady zwrotu zadatków wpłacanych na poczet wypoczynku Gości:
  1. powyżej 6 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki zwracane są w 100%,
  2. poniżej 6 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki nie są zwracane.
 4. BŁĘKITNE WZGÓRZE zastrzega sobie prawo do zaproponowania alternatywnego zakwaterowania w przypadku gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa z przyczyn niezależnych. BŁĘKITNE WZGÓRZE zaproponuje inne zakwaterowanie. Jeśli Gość nie wyrazi zgody na alternatywne rozwiązanie BŁĘKITNE WZGÓRZE jest zobowiązane do zwrotu zapłaty za usługę. Zwrot opłaty zwalnia BŁĘKITNE WZGÓRZE ze wszelkich roszczeń ze strony Gościa.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH BŁĘKITNE WZGÓRZE, PARKINGU, PLACU ZABAW I GRILLA ORAZ STREFY WELLNESS

 1. Doba kwaterunkowa kończy się o godzinie 10:00 a zaczyna o godzinie 14:00, za wyjątkiem sobót, kiedy to doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu kwatery. BŁĘKITNE WZGÓRZE uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości i posiadania wolnych miejsc.
 3. Zatrzymanie kwatery po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku, kiedy Gość opuści kwaterę do godziny 16.00, naliczona zostaje opłata za pół doby.
 4. Gość nie może przekazywać kwatery innym osobom, także w czasie wynajmu kwatery.
 5. Osoby niezameldowane w BŁĘKITNE WZGÓRZE mogą przebywać w kwaterach w godzinach 7.00 – 22.00 pod nadzorem i na odpowiedzialność zapraszających ich Gości.
 6. W BŁĘKITNE WZGÓRZE obowiązuje cisza w godzinach 22.00 – 6.00, w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w kwaterach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia kwater. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno: używać otwartego ognia, rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki; wnosić i przechowywać materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń; palić papierosów na terenie BŁĘKITNE WZGÓRZE z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.
 8. Przed opuszczeniem kwatery lub położeniem się do snu Gość powinien: zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okno lub unieruchomić je w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichru lub innych zjawisk atmosferycznych; wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.
 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w kwaterach przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji BŁĘKITNE WZGÓRZE przechowuje przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekażą na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 10. Parking nie jest parkingiem strzeżonym. Przeznaczony jest wyłącznie dla Gości i osób posiadających zezwolenie BŁĘKITNE WZGÓRZE.
 11. Użytkownikowi parkingu nie wolno na terenie parkingu hotelowego uruchamiać pojazdu ani poruszać się nim na terenie parkingu będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu poprzez zamknięcie wszystkich drzwi samochodu oraz zamknięcia okien, jak również uruchomienia zabezpieczeń, w które wyposażony jest pojazd.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do niezaśmiecania parkingu i utrzymania miejsca postojowego w należytym porządku.
 14. BŁĘKITNE WZGÓRZE jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia lub zajścia nagłej uzasadnionej potrzeby.
 15. Użytkownik parkingu hotelowego obowiązkowo powinien mieć ubezpieczenie OC parkowanego samochodu.
 16. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał i nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908) z późniejszymi zmianami oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
 18. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie.
 19. Każdy, kto wie o zaistniałym na terenie Parkingu lub dróg dojazdowych (wewnętrznych), zdarzeniu drogowym tj. kolizji lub wypadku, w szczególności zdarzeniu, w którym ucierpieli ludzie, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym recepcję i pogotowie ratunkowe.
 20. Korzystanie z grilla może odbywać się jedynie pod nadzorem osoby pełnoletniej.
 21. Rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu.
 22. W trakcie korzystania z grilla lub miejsca na ognisko zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru, po zakończeniu Goście, którzy korzystały z grilla zobowiązani są do jego zagaszenia.
 23. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat.
 24. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 25. W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze.
 26. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych.
 27. Przed wyjściem dzieci na plac rodzice mają obowiązek sprawdzić stan techniczny urządzeń. W razie stwierdzenia nieprawidłowości mają obowiązek zgłosić to recepcji.
 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Gość jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. BŁĘKITNE WZGÓRZE nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Gościa.
 2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Dotpay.
 3. BŁĘKITNE WZGÓRZE oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.
 4. BŁĘKITNE WZGÓRZE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 6. Parking nie jest parkingiem strzeżonym. BŁĘKITNE WZGÓRZE nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem BŁĘKITNE WZGÓRZE.
  BŁĘKITNE WZGÓRZE w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pojazdu, szkody żywiołowe lub losowe, stłuczki i kolizje, szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 7. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu hotelowego osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców, jego osoby towarzyszące lub zwierzęta pozostające pod nadzorem tych osób. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu.
 8. Wszelkie uszkodzenia pojazdu, rzeczy pozostawionych w pojeździe bądź zaginięcie pojazdu lub rzeczy w nim pozostawionych, użytkownik pojazdu zobowiązany jest natychmiast zgłaszać obsłudze BŁĘKITNE WZGÓRZE oraz Policji w celu ustalenia osoby odpowiedzialnej za szkodę. BŁĘKITNE WZGÓRZE nie jest zobowiązane do podejmowania ww. czynności ani do ustalania osoby odpowiedzialnej. Brak dokonania wskazanych zgłoszeń powoduje brak możliwości przypisania odpowiedzialności BŁĘKITNE WZGÓRZE.
 9. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone BŁĘKITNE WZGÓRZE, bądź innym Użytkownikom, w związku z pozostawieniem pojazdu na terenie parkingu, dróg dojazdowych (wewnętrznych), a także miejsc nie przeznaczonych do parkowania.
 10. BŁĘKITNE WZGÓRZE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych, dotyczących pojazdów lub osób korzystających z Parkingu.
 11. BŁĘKITNE WZGÓRZE nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z korzystaniem z grilla.
 12. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
 13. BŁĘKITNE WZGÓRZE nie odpowiada za wypadki i urazy dzieci na terenie placu zabaw.
 14. BŁĘKITNE WZGÓRZE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 15. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie BŁĘKITNE WZGÓRZE pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 16. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 17. Goście ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie trwania korzystania z obiektu oraz za szkody powstałe podczas pobytu. W związku z tym przed wejściem na teren obiektu należy zgłosić BŁĘKITNE WZGÓRZE wszystkie stwierdzone przypadki zniszczeń, nieporządku oraz inne nieprawidłowości.

VI. REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. BŁĘKITNE WZGÓRZE zastrzega sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie BŁĘKITNE WZGÓRZE poinformuje o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 3. Goście reklamacje mogą zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, mailowej na adres: biuro@blekitnewzgorze.pl lub przesyłając ją listem na adres siedziby Pokoje Gościnne BŁĘKITNE WZGÓRZE, 84-120 Władysławowo, ul. Zuchów 52-66 w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 4. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia Gość będzie kierował podczas pobytu bezpośrednio do recepcji hotelu.
 5. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania sporu aż do wyczerpania tej drogi.

VII. DANE OSOBOWE

 1. Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych BŁĘKITNE WZGÓRZE.
 2. BŁĘKITNE WZGÓRZE wykorzystają dane tylko do przeprowadzenia procesu rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zaznaczenie opcji zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Gość rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.
 2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu BŁĘKITNE WZGÓRZE może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań załogi BŁĘKITNE WZGÓRZE, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 3. BŁĘKITNE WZGÓRZE zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Zmiany stają się skuteczne w terminie wyznaczonym przez BŁĘKITNE WZGÓRZE, przy czym do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosowane będą postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia Umowy. Nowy regulamin będzie publikowany na stronie internetowej.
 4. Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

IX. DANE ADRESOWE

84-120 Władysławowo
ul. Zuchów 52-66

Tel:+48 607 333 560

biuro@blekitnewzgorze.pl

DTM System Daniel Kujawski spółka komandytowo – akcyjna
ul. Brzeska 7
85-145 Bydgoszcz

Oddział Władysławowo
POKOJE GOŚCINNE BŁĘKITNE WZGÓRZE
ul. Zuchów 52-66
84-120 Władysławowo

NIP: 9532648396
Regon: 361052098
KRS: 0000948678

 

Zapraszamy Cię do Władysławowa!

spa1
spa3

Tutaj nie ma miejsca na nudę!

W Błękitnym Wzgórzu nie ma miejsca na nudę! Możesz więc komfortowo wypoczywać w fantastycznie zaaranżowanej strefie wellness, wyposażonej w saunę, jacuzzi i pokój relaksu. Dla lubiących kąpiele słoneczne polecamy mini plażę z leżankami.

Masz pytania? Wyślij nam wiadomość 🙂

Potrzebujesz innych namiarów?

Telefon

+48 607 333 560

Adres

ul. Zuchów 52-66
84-120 Władysławowo

E-mail

biuro@blekitnewzgorze.pl